01.04.2022
VICTORY SHOW
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV
CAJC, CAC
Victory Show Bratislava

Rozhodcovia

Od 7.30 hod  Príjem psov

Od 9.30 hod Posudzovanie psov

 

Posudzovateľ v kruhu + výber troch junior a veterán postupujúcich.

Výber ôsmich (alebo 4) semifinalistov z dospelých spolu s kruhovým posudzovateľom.

FCI 1

Vítková Viera, SK

Ridarčíková Gabriela, SK

FCI 2

Gröschl Ferenc, HU

Matyáš Jaroslav, SK

FCI 3

Seman Pavol, SK

Matyáš Jaroslav, SK

FCI 4

Staviarska Viera, SK

Jursa Jozef, SK

FCI 5

Šipkovský Martin, SK

Ridarčíková Gabriela, SK

FCI 6

Staviarska Viera, SK

Jursa Jozef, SK

FCI 7

Konečný Marián, SK

Jursa Jozef, SK

FCI 8

Fintorová Ľudmila, SK

Ridarčíková Gabriela, SK

FCI 9

Vojteková Iveta, SK

Ridarčíková Gabriela, SK

FCI 10

Fintorová Ľudmila, SK

Matyáš Jaroslav, SK

Neuznané plemená

Vojteková Iveta, SK

Matyáš Jaroslav, SK

 

Posudzovateľ v kruhu + výber jedného postupujúceho za FCI skupinu

 

Trieda šteniat

Matyáš Jaroslav, SK

 
 

Výber postupujúcich do záverečného kruhu sa robí v kruhu po posúdení skupiny!

12:30

Súťaž o Elite Puppy BIS Slovenskej Elitnej výstavy šteniat – Piskay Vladimír, SK

12:50

Súťaž o Slovak Trophy BIS z Slovak Junior & Veteran Trophy show – Erdös László, HU

13:10

Vyhlásenie víťazov Puppy šampión šampiónov, posudzuje Vojteková Iveta, SK

13:20

Vyhlásenie víťazov Junior skupín (tri miesta v každej skupine) posudzujú kruhoví posudzovatelia podľa skupín

13.50

Vyhlásenie víťazov Junior Šampión šampiónov, posudzuje Kanás Róbert, SK

14:00

Vyhlásenie víťazov Veterán skupín (tri miesta v každej skupine) posudzujú kruhoví posudzovatelia podľa skupín

14.30

Vyhlásenie víťazov Veterán Šampión šampiónov, posudzuje Vítková Viera, SK

 

Prestávka na prípravu kruhu na K.O. systém dospelých semifinalistov (11 súťaží, každá skupina zvlášť)

14.40

Súťaž K.O. systém dospelých semifinalistov podľa skupín (tri miesta)
(Nastupujú ôsmi alebo štyria semifinalisti z každej skupiny.)

Ridarčíková Gabriela, SK

Jursa Jozef, SK

Matyáš Jaroslav, SK

Spoljarič Boris, RS

Vondrouš Otakar, CZ

16.40

Vyhlásenie víťazov Šampión šampiónov národných, poľovných a pracovných plemien.

16:55

Vyhlásenie víťazov Šampión šampiónov dospelých (Nastupujú 11-ti víťazi skupín. Poradie určuje súčet bodov piatich posudzovateľov v záverečných súťažiach dospelých.)

17:10

Ukončenie súťaže