Vážený obchodný partner,
ak ste sa rozhodli zúčastniť sa so svojim predajným stánkom na Slovenskej elitnej výstave šteniat, Victory show a Národnej výstave psov v dňoch 23. – 24.02.2019 vyplňte prosím objednávku a zašlite ju poštou alebo elektronicky na e-mail: [email protected]. Ďaľšie kontakty v objednávke. Na základe Vašej objednávky Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti. Platba v hotovosti na výstavisku nie je možná!

Objednávky prijímame do: 01.02.2019

Rozloženie stánkov:
Stánok možno rozložiť v piatok v čase od 10:00 do 17:00 hod. a v sobotu ráno od 07:00 do 08:00 hod. 

Obchodné podmienky:
Cena prenájmu je 15€/za obe výstavy/m2. Objednať plochu na predajný stánok je možné len na dva dni (nie na jeden deň). Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 x 2 m. V prípade záujmu o elektrickú prípojku je potrebné uviesť túto skutočnosť v objednávke. Cena za elektrickú prípojku je 216 € za oba dni. V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%.

Kontakt Kontakt

Všetky práva vyhradené © Slovenská kynologická jednota  2018 ⎮ webmaster