Champion of champions '19

Victory Show

4. apríl 2020

Vážený obchodný partner,
ak ste sa rozhodli zúčastniť sa so svojim predajným stánkom na Slovenskej elitnej výstave šteniat, Victory show, Junior & Veterán Trophy a Národnej výstave psov v dňoch 4.-5. apríla 2020 vyplňte prosím objednávku  a zašlite ju poštou alebo elektronicky na e-mail: [email protected]. Ďaľšie kontakty v objednávke. Na základe Vašej objednávky Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti. Platba v hotovosti na výstavisku nie je možná!

Objednávky prijímame do: 12.03.2020

Rozloženie stánkov:
Stánok možno rozložiť v piatok v čase od 10:00 do 17:00 hod. a v sobotu ráno od 07:00 do 08:00 hod. 

Obchodné podmienky:
Cena prenájmu je 20€/za oba dni/m2. Objednať plochu na predajný stánok je možné len na dva dni (nie na jeden deň). Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 x 2 m. V prípade záujmu o elektrickú prípojku je potrebné uviesť túto skutočnosť v objednávke. Cena za elektrickú prípojku je 216 € za oba dni. V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%.