Victory Show

4. apríl 2020

PRAVIDLÁ

Výstava sa uskutoční v sobotu 4. apríla 2020 na výstavisku Incheba Expo, a.s. www.incheba.sk. 

Výstava Victory Show 2020 je usporiadaná v zmysle pravidiel zverejnených na tejto webstránke a schválených Prezídiom SKJ. Šampión šampiónov za rok 2019 sa riadi zverejneným postupom a je pokračovaním Victory show. Výstava je otvorená pre Triedu šampiónov šteniat, Triedu junior šampiónov, Triedu strednú pre junior šampiónov, Triedu dospelých šampiónov a Triedu veterán šampiónov. Jednou z podmienok súťaže je, že vo vyraďovacej súťaži najlepších postupujúcich dospelých psov, musí mať každý pes svojho predvádzajúceho, tzn. jeden vystavovateľ nemôže predvádzať viac ako jedného psa. 

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. 

Prihlasuje sa cez online www.onlinedogshows.sk. 

Prihlasovanie emailom nie je možné! Pes musí byť nahratý v systéme online.

Organizuje sa časovo súbežne s výstavou Slovenská Elitná výstava šteniat a Junior & Veteran Trophy. Z toho dôvodu je predpoklad, že jedinec nebude časovo stíhať účasť na tejto výstave a aj na Slovenskej Elitnej výstave šteniat a Junior & Veteran Trophy.

TRIEDY

Psa je možné prihlásiť iba do jednej triedy!

Pre Triedu šampiónov šteniat je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní titulu Slovenského šampióna šteniat. Trieda je prístupná všetkým psom do 9 mesiacov, ktoré získali titul Slovenský šampión šteniat.
Pre Triedu junior šampiónov je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní titulu Šampióna mladých alebo Slovenského šampióna šteniat. Trieda je prístupná všetkým psom od 9 mesiacov do 18 mesiacov, ktoré získali titul Šampión mladých z ktorejkoľvek krajiny uznanej FCI alebo titul Slovenského šampióna šteniat. Jedinec môže získať čakateľstvo CAJC. 
Pre triedu strednú je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní Šampióna mladých. Trieda je prístupná všetkým psom od 15 do 24 mesiacov, ktoré získali titul Šampión mladých z ktorejkoľvek krajiny uznanej FCI. Jedinec môže získať čakateľstvo CAC, R.CAC.
Pre triedu šampiónov dospelých je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní šampionátu. Trieda je prístupná všetkým psom od 15 mesiacov, ktoré získali titul Šampión dospelých z ktorejkoľvek členskej krajiny FCI. Jedinec môže získať čakateľstvo CAC, R.CAC.
Pre triedu veterán šampiónov je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní titulu Šampióna dospelých alebo Šampióna veteránov. Trieda je prístupná psom a sukám od veku 8 rokov.

TITULY

Tituly – Trieda šampiónov šteniat

Victory Puppy Winner – môžu získať pes a suka ocenení VN1 z triedy Šampiónov šteniat.

Všetci jedinci ocenení Victory Puppy Winner, pes aj suka podľa skupín FCI a neuznané plemená, nastupujú po skončení posudzovania danej skupiny šteniat v kruhu o výber jedného postupujúceho jedinca. Víťazi všetkých 11-tich skupín postupujú do záverečného finále o tituly Puppy Šampión Šampiónov SR 2019, I. Puppy Vicešampión Šampiónov SR 2019 a II. Puppy Vicešampión Šampiónov SR 2019.

• Tituly – Trieda junior šampiónov

CAJC – možu získať pes a suka ocenení V1 v triede junior šampiónov a sú vo veku 9 – 18 mes.

Victory Junior Winner – súťažia psi a suky ocenené V1, CAJC z triedy Junior šampiónov a V1, CAC z triedy strednej.

Všetci jedinci ocenení Victory Junior Winner, pes aj suka podľa skupín FCI a neuznané plemená, nastupujú po skončení posudzovania danej skupiny v kruhu o výber troch postupujúcich jedincov. Z nich sa v záverečnej súťaži určí poradie v každej skupine (tri miesta). Víťazi všetkých 11-tich skupín postupujú do záverečného finále o tituly Junior Šampión Šampiónov SR 2019, I. Junior Vicešampión Šampiónov SR 2019 a II. Junior Vicešampión Šampiónov SR 2019.

• Tituly – Trieda stredná

Pes a suka ocenení známkou V1, CAC postupujú do súťaže o titul Victory Junior Winner. Psi a suky ocenené známkou V2 v tejto triede môžu získať čakateľstvo Res. CAC.

• Tituly – Trieda šampiónov dospelých

Pes a suka ocenení známkou V1, CAC získavajú titul Victory Winner a postupujú do výberu súťaže Šampión šampiónov. Psi a suky ocenení známkou V2 v tejto triede môžu získať čakateľstvo Res. CAC.

Všetci jedinci ocenení Victory Winner, pes aj suka podľa skupín FCI a neuznané plemená, nastupujú po skončení posudzovania danej skupiny v kruhu o výber ôsmich (v prípade menšieho počtu nastúpených jedincov štyroch) postupujúcich jedincov. Z nich sa v záverečnej súťaži K.O. SYSTÉMOM určí poradie v každej skupine (tri miesta). Víťazi všetkých 11-tich skupín postupujú do záverečného finále o tituly Šampión Šampiónov SR 2019, I. Vicešampión Šampiónov SR 2019 a II. Vicešampión Šampiónov SR 2019. Poradie 11-tich finalistov dospelých určí súčet bodov piatich delegovaných rozhodcov v záverečnej súťaži.

• Tituly – Trieda Veterán Šampiónov

Victory Veteran Winner – získavajú pes a suka ocenení známkou V1.
Všetci jedinci ocenení Victory Veteran Winner, pes aj suka podľa skupín FCI a neuznané plemená, nastupujú po skončení posudzovania danej skupiny v kruhu o výber troch postupujúcich jedincov. Z nich sa v záverečnej súťaži určí poradie v každej skupine (tri miesta). Víťazi všetkých 11-tich skupín postupujú do záverečného finále o tituly Veterán Šampión Šampiónov SR 2019, I. Veterán Vicešampión Šampiónov SR 2019 a II. Veterán Vicešampión Šampiónov SR 2019.

Udeľuje sa aj titul Šampión Šampiónov SR 2019 národných plemien, Šampión Šampiónov SR 2019 poľovných plemien a Šampión Šampiónov SR 2019 pracovných plemien. Titul získava jedinec s najvyšším dosiahnutým výsledkom. V prípade rovnosti rozhodne K.O. systém.

Dôležité

U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie “NEPOSÚDENÝ“ musí byť uvedený v posudku.

VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

PRIHLASOVANIE

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE
www.onlinedogshows.sk

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.

Na prihlásenie využite prosím online prihlášku www.onlinedogshows.sk. 

Úhradu výstavného poplatku = bankový prevod je nutné realizovať do 24 hodín od prihlásenia psa cez online. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 7-mich dňoch vymazané. Pripísanie úhrady výstavného poplatku si viete skontrolovať vo svojom menu. Storno prihlášky nie je možné!

Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme.
Potvrdenie o prijatí/vstupný list/návratku nájdete po prihlásení v online systéme cca 5 dní pred výstavou.
Rozdelenie kruhov a mapu výstaviska nájdete cca 5 dní pred výstavou na webstránke výstavy.
Súčasťou vstupného listu budú aj katalógové čísla Vášho prihláseného psa/psov, ktoré nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže.
Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.

TERMÍNY UZÁVIEROK

1.uzávierka: 06.02.2020, 2.uzávierka: 27.02.2020, 3.uzávierka: 12.03.2020

POPLATKY

Výstavné poplatky

1. uzávierka

2. uzávierka

3. uzávierka

 

06.02.2020

27.02.2020

12.03.2020

za každého prihláseného psa

35 €

42 €

49€

Na úhradu výstavného poplatku za prihláseného šampióna šteniat nie je možné použiť Darčekový poukaz na výstavný poplatok.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu. 

UPOZORNENIE

Ak prihlasujete viac výstav (Slovenskú elitnú výstavu šteniat, Slovak Junior & Veteran Trophy, Victory show a Národnú výstavu), e-mailom dostanete viac variabilných symbolov. Stačí keď výstavné poplatky z návratnych e-mailov spočítate a platbu poukážete jedným bankovým prevodom s uvedením jedného variabilného symbolu.

Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€. 

Storno prihlášky nie je možné!

Bankové spojenie:
Názov účtu: Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Číslo účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám.3, Bratislava

ROZHODCOVIA - PROGRAM

Rozhodcovia
Program
The table with ID 8 not exists.

VYSTAVOVANIE ŠAMPIONÁTOV KRÁSY

Šampionáty krásy Slovenska bude možné požiadať vystaviť priamo na výstavisku. K žiadosti je potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť, originály posudkových listov, kópiu PP a ostatné doklady podľa príslušného poriadku šampionátu.

K čakateľstvám CAC získaným do 31.12.2017 je treba predložiť aj originály kartičiek CAC, res.CAC, CAJC. Info k poriadkom šampionátov a tlačivá žiadostí: www.skj.sk. Bez predpísaných podkladov nebude možné vyhovieť žiadosti o šampionát!

Jednotný poplatok za vystavenie diplomu šampióna na výstavisku je 25€ !

Kontakt

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Tel: 00421 (0) 910/707083
Stránkové dni: utorok, štvrtok od 13.00 – 15.00
Email: [email protected]

Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.

Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (preukazy o pôvode, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.onlinedogshows.sk