19.01.2024
VICTORY SHOW
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV
CAJC, CAC
Victory Show Bratislava

Program 19.01.2024

Od 14:30 hod posudzovanie psov

 

Posudzovateľ v kruhu + výber troch junior a veterán postupujúcich.

Výber ôsmich (alebo 4) semifinalistov z dospelých spolu s kruhovým posudzovateľom.

FCI 1

Muzslai Ildikó, HU

Matyáš Jaroslav, SK

FCI 2

Vondrouš Otakar, CZ

Ridarčíková Gabriela, SK

FCI 3

Lozić Željko, RS

Matyáš Jaroslav, SK

FCI 4

Piskay Vladimír, SK

Jursa Jozef, SK

FCI 5

Mikolková Betinská Zuzana, SK

Havelka Tibor, SK

FCI 6

Frnčová Lenka, CZ

Václavík Miroslav, CZ

FCI 7

Piskay Vladimír, SK

Jursa Jozef, SK

FCI 8

Blaha Monika, AT

Matyáš Jaroslav, SK

FCI 9

Jílková Zdena, CZ

Ridarčíková Gabriela, SK

FCI 10

Vojteková Iveta, SK

Václavík Miroslav, CZ

Neuznané plemená

Vojteková Iveta, SK

Václavík Miroslav, CZ

 

Posudzovateľ v kruhu + výber jedného postupujúceho za FCI skupinu

 

 

Výber postupujúcich do záverečného kruhu sa robí v kruhu po posúdení skupiny!

 

Vyhlásenie víťazov Puppy šampión šampiónov, posudzuje Jílková Zdena, CZ

 

Vyhlásenie víťazov Junior skupín (tri miesta v každej skupine) posudzujú kruhoví posudzovatelia podľa skupín

 

Vyhlásenie víťazov Junior Šampión šampiónov, posudzuje Piskay Vladimír, SK

 

Vyhlásenie víťazov Veterán skupín (tri miesta v každej skupine) posudzujú kruhoví posudzovatelia podľa skupín

 

Vyhlásenie víťazov Veterán Šampión šampiónov, posudzuje Vondrouš Otakar, CZ

 

Prestávka na prípravu kruhu na K.O. systém dospelých semifinalistov (11 súťaží, každá skupina zvlášť)

 

Súťaž K.O. systém dospelých semifinalistov podľa skupín (tri miesta)
(Nastupujú ôsmi alebo štyria semifinalisti z každej skupiny.)

Ridarčíková Gabriela, SK

Jursa Jozef, SK

Matyáš Jaroslav, SK

Václavík Miroslav, CZ

Havelka Tibor, SK

 

Vyhlásenie víťazov Šampión šampiónov národných, poľovných a pracovných plemien.

 

Vyhlásenie víťazov Šampión šampiónov dospelých (Nastupujú 11-ti víťazi skupín. Poradie určuje súčet bodov piatich posudzovateľov v záverečných súťažiach dospelých.)

 

Ukončenie súťaže

Zmena rozhodcov vyhradená!