19.01.2024
VICTORY SHOW
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV
CAJC, CAC
Victory Show Bratislava

Tituly a čakateľstvá

• Tituly – Trieda šampiónov šteniat

Victory Puppy Winner

– môžu získať pes a suka ocenení VN1 z triedy Šampiónov šteniat.

Všetci jedinci ocenení Victory Puppy winner, pes aj suka podľa skupín FCI a neuznané plemená, nastupujú po skončení posudzovania danej skupiny šteniat v kruhu o výber jedného postupujúceho jedinca. Víťazi všetkých 11-tich skupín postupujú do záverečného finále o tituly Puppy Šampión Šampiónov SR 2023, I. Puppy Vicešampión Šampiónov SR 2023 a II. Puppy Vicešampión Šampiónov SR 2023.

• Tituly – Trieda junior šampiónov

CAJC – možu získať pes a suka ocenení V1 v triede junior šampiónov a sú vo veku 9 – 18 mesiacov.

Victory Junior Winner – súťažia psi a suky ocenené V1, CAJC z triedy Junior šampiónov a V1, CAC z triedy strednej.

Všetci jedinci ocenení Victory Junior Winner, pes aj suka podľa skupín FCI a neuznané plemená, nastupujú po skončení posudzovania danej skupiny v kruhu o výber troch postupujúcich jedincov. Z nich sa v záverečnej súťaži určí poradie v každej skupine (tri miesta). Víťazi všetkých 11-tich skupín postupujú do záverečného finále o tituly Junior Šampión Šampiónov SR 2023, I. Junior Vicešampión Šampiónov SR 2023 a II. Junior Vicešampión Šampiónov SR 2023.

• Tituly – Trieda stredná

Pes a suka ocenení známkou V1, CAC postupujú do súťaže o titul Victory Junior winner. Psi a suky ocenené známkou V2 v tejto triede môžu získať čakateľstvo res. CAC.

• Tituly – Trieda šampiónov dospelých

Pes a suka ocenení známkou V1, CAC získavajú titul Victory winner a postupujú do výberu súťaže Šampión šampiónov. Psi a suky ocenení známkou V2 v tejto triede môžu získať čakateľstvo res. CAC.

Všetci jedinci ocenení Victory Winner, pes aj suka podľa skupín FCI a neuznané plemená, nastupujú po skončení posudzovania danej skupiny v kruhu o výber ôsmich (v prípade menšieho počtu nastúpených jedincov štyroch) postupujúcich jedincov. Z nich sa v záverečnej súťaži K.O. SYSTÉMOM určí poradie v každej skupine (tri miesta). Víťazi všetkých 11-tich skupín postupujú do záverečného finále o tituly Šampión Šampiónov SR 2023, I. Vicešampión Šampiónov SR 2023 a II. Vicešampión Šampiónov SR 2023. Poradie 11-tich finalistov dospelých určí súčet bodov piatich delegovaných rozhodcov v záverečnej súťaži.

• Tituly – Trieda Veterán Šampiónov
Victory Veteran Winner – získavajú pes a suka ocenení známkou V1.
Všetci jedinci ocenení Victory Veteran Winner, pes aj suka podľa skupín FCI a neuznané plemená, nastupujú po skončení posudzovania danej skupiny v kruhu o výber troch postupujúcich jedincov. Z nich sa v záverečnej súťaži určí poradie v každej skupine (tri miesta). Víťazi všetkých 11-tich skupín postupujú do záverečného finále o tituly Veterán Šampión Šampiónov SR 2023, I. Veterán Vicešampión Šampiónov SR 2023 a II. Veterán Vicešampión Šampiónov SR 2023.

• Udeľuje sa aj titul Šampión Šampiónov SR 2023 národných plemien, Šampión Šampiónov SR 2023 poľovných plemien a Šampión Šampiónov SR 2023 pracovných plemien. Titul získava jedinec s najvyšším dosiahnutým výsledkom. V prípade rovnosti rozhodne K.O. systém.