01.04.2022
VICTORY SHOW
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV
CAJC, CAC
Victory Show Bratislava

Zmena triedy

Zmena triedy je možná do 11.3.2022 na základe písomnej žiadosti majiteľa psa. Zmena triedy je spoplatnená 10 €/pes.

Žiadosť TU