19.01.2024
VICTORY SHOW
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV
CAJC, CAC
Victory Show Bratislava

Výstavné poplatky

   
Victory show, Šampión šampiónov 19.01.2024

1. uzávierka

2. uzávierka

3. uzávierka

 

28.11.2023

12.12.2023

03.1.2024

za každého prihláseného psa (bez rozdielu triedy)

35 €

40 €

45 €

Za každú prihlášku bez rozdielu triedy, sa platí rovnaký poplatok, a to aj za slovenské národné plemená.

Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od prihlásenia. Ak nebude platba na účte organizátora do 72 hodín, prihláška bude automaticky vymazaná. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikované, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu.

Bankové spojenie:

Názov účtu: Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava

Číslo účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám. 3, Bratislava.

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. 

Nezabudnite uviesť variabilný symbol! 

Pri úhrade výstavných poplatkov treba uviesť variabilný symbol z potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré majiteľ dostane mailom z online systému hneď po prihlásení psa na výstavu. Poplatky sa uhrádzajú iba bankovým prevodom na účet MVP. Doklad o zaplatení výstavných poplatkov môžete vložiť ako prílohu v menu „moje platby“ (ikona v tvare spinky).

Storno prihlášky nie je možné !
Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav.

Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku vo výške 10 €. Nie je potrebné posielať žiadosť.

Výstavné poplatky zaplaťte až po obdržaní potvrdenia o registrácii prihlášky. O 2-3 dni od úhrady výstavného poplatku si môžete vo svojom účte na onlinedogshows.sk skontrolovať priradenie platby k prihláškam (pod Menu – Moje platby).