31.03.2023
VICTORY SHOW
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV
CAJC, CAC
Victory Show Bratislava

Podmienky pre prihlasovanie psov

PRIHLASOVANIE VÝHRADNE ONLINE – www.onlinedogshows.sk 

Výstava Victory Show 2023 je usporiadaná v zmysle pravidiel zverejnených na tejto webstránke a schválených Prezídiom SKJ. Šampión šampiónov za rok 2022 sa riadi zverejneným postupom a je pokračovaním Victory show. Výstava je otvorená pre Triedu šampiónov šteniat, Triedu junior šampiónov, Triedu strednú pre junior šampiónov, Triedu dospelých šampiónov a Triedu veterán šampiónov. Jednou z podmienok súťaže je, že vo vyraďovacej súťaži najlepších postupujúcich dospelých psov, musí mať každý pes svojho predvádzajúceho, tzn. jeden vystavovateľ nemôže predvádzať viac ako jedného psa. 

 • Na výstavu sa prihlasuje iba online formou na stránke www.onlinedogshows.sk. Ak je majiteľ psa už zaregistrovaný na online stránke, treba, aby si najskôr skontroloval vložené psy a suky, a nevkladal ich duplicitne. V prípade potreby urobiť zmenu na karte psa treba napísať usporiadateľovi na [email protected]. Do systému sa registruje iba raz bez zreteľa, na ktorú výstavu sa prihlasujete. Zabudnuté prihlasovacie údaje vám radi pošleme.
 • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
 • Doklady, ktoré vystavovateľ nahráva na kartu psa na onlinedogshows stránke, môžu mať maximálne 2 MB, inak ich online systém neumožní vložiť.
 • V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.
 • Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady –kópia preukazu pôvodu, kópia získaného šampionátu pre príslušnú triedu, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov vymazané.
 • Podanie prihlášky je záväzné!
 • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
 • Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
 • Zmena triedy je možná do 12.03.2023 na základe písomnej žiadosti majiteľa psa.
 • Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme.
 • Potvrdenie o prijatí/vstupný list/návratku nájdete po prihlásení v online systéme cca 5 dní pred výstavou.
 • Rozdelenie kruhov a mapu výstaviska nájdete cca 5 dní pred výstavou na webstránke výstavy.

Súčasťou vstupného listu budú aj katalógové čísla Vášho prihláseného psa/psov, ktoré nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže.
Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.