19.01.2024
VICTORY SHOW
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV
CAJC, CAC
Victory Show Bratislava

Podmienky pre prihlasovanie psov

PRIHLASOVANIE VÝHRADNE ONLINE – www.onlinedogshows.sk 

Výstava Victory Show 2024 je usporiadaná v zmysle pravidiel zverejnených na tejto webstránke a schválených Prezídiom SKJ. Šampión šampiónov za rok 2023 sa riadi zverejneným postupom a je pokračovaním Victory show. Výstava je otvorená pre Triedu šampiónov šteniat, Triedu junior šampiónov, Triedu strednú pre junior šampiónov, Triedu dospelých šampiónov a Triedu veterán šampiónov. Jednou zo základných podmienok súťaže je podmienka, že počas vyraďovacej súťaže najlepších postupujúcich dospelých psov (K.O. systém)  môže jeden vystavovateľ predvádzať iba jedného psa. 

 • Na výstavu sa prihlasuje iba online formou na stránke www.onlinedogshows.sk. Do systému sa užívateľ registruje iba raz bez ohľadu, na ktorú výstavu sa prihlasuje. Každého psa do systému registrujte iba raz. V prípade potreby urobiť zmenu na karte psa kontaktujte usporiadateľa na adrese  [email protected]
  Zabudnuté prihlasovacie údaje vám radi pošleme.
 • Povolená veľkosť dokladov, ktoré vystavovateľ nahrá na kartu psa do systému onlinedogshows, je maximálne 2 MB. Doklady nad stanovený limit nebude možné vložiť. 
 • V prípade nesprávneho zaradenia psa do triedy na prihláške zavinené majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy. 
 • Každá prihláška psa musí obsahovať čitateľnú kópiu preukazu o pôvode psa a príslušný šampionát.
 • Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (preukaz o pôvode psa, kópia šampionátu pre príslušnú triedu), budú bez upozornenia vymazané.
 • UPOZORŇUJEME vystavovateľov, že prihlášky bez čitateľnej kópie preukazu o pôvode psa, budú bez upozornenia vymazané.
 • Podanie prihlášky je záväzné!
 • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
 • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
 • Preradenie psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Preradenie psa do inej triedy v deň výstavy je možné iba v prípade, ak chybu spôsobil organizátor výstavy.
 • Zmena triedy je možná do 3.1.2024 na základe písomnej žiadosti majiteľa psa.
 • Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme.
 • Potvrdenie o prijatí/vstupný list/návratku nájdete po prihlásení v online systéme cca 5 dní pred konaním výstavy.
 • Rozdelenie kruhov a mapu výstaviska nájdete cca 5 dní pred konaním výstavy na webstránke výstavy.
 • Súčasťou vstupného listu budú aj katalógové čísla prihláseného psa/psov, ktoré je potrebné si vytlačiť. Na výstave sa katalógové čísla nevydávajú. Čísla v mobilnej aplikácii či na vstupnom liste nebudú akceptované, je potrebné mať ich v tlačenej forme. Vystavovateľ je povinný byť pri vstupe do kruhu označený katalógovým číslom na viditeľnom mieste, rovnako v prípade súťaží v záverečnom kruhu. Pri vystavovaní viacerých psov dbajte na správnosť katalógového čísla daného jedinca, aby sa predišlo chybám vo výsledkoch.