19.01.2024
VICTORY SHOW
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV
CAJC, CAC
Victory Show Bratislava

Výstavné triedy

Psa je možné prihlásiť iba do jednej triedy!

• Pre Triedu šampiónov šteniat je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní titulu Slovenského šampióna šteniat. Trieda je prístupná všetkým psom do 9 mesiacov, ktoré získali titul Slovenský šampión šteniat.
• 
Pre Triedu junior šampiónov je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní titulu Šampióna mladých alebo Slovenského šampióna šteniat. Trieda je prístupná všetkým psom od 9 mesiacov do 18 mesiacov, ktoré získali titul Šampión mladých z ktorejkoľvek krajiny uznanej FCI alebo titul Slovenského šampióna šteniat. Jedinec môže získať čakateľstvo CAJC. 

• Pre triedu strednú je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní Šampióna mladých. Trieda je prístupná všetkým psom od 15 do 24 mesiacov, ktoré získali titul Šampión mladých z ktorejkoľvek krajiny uznanej FCI. Jedinec môže získať čakateľstvo CAC, R.CAC.
• Pre triedu šampiónov dospelých je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní šampionátu. Trieda je prístupná všetkým psom od 15 mesiacov, ktoré získali titul Šampión dospelých z ktorejkoľvek členskej krajiny FCI. Jedinec môže získať čakateľstvo CAC, R.CAC.
• Pre triedu veterán šampiónov je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní titulu Šampióna dospelých alebo Šampióna veteránov. Trieda je prístupná psom a sukám od veku 8 rokov.