31.03.2023
Slovenská Elitná výstava šteniat
Slovak Elite Minor Puppy Winner
Slovak Elite Puppy Winner

Informácie pre vystavovateľov

Školenie personálu do výstavných kruhov

SKJ pripravuje v dňoch 31.3. – 2.4. 2023 výstavy psov. Vzhľadom na zavádzanie online písania posudkov v kruhoch potrebujeme do kruhov pripravený a vyškolený personál.

Vážení priatelia kynológie,  záujemci o prácu vo výstavnom kruhu, 

pozývame Vás na školenie, ktoré organizujeme dňa 11.3. 2023 v Nitre v budove Agroinštitútu. 

Školenie je otvorené pre všetkých záujemcov o prácu na výstave. Práca vo výstavnom kruhu vyžaduje predovšetkým záujem o kynológiu, ovládanie základov v práci s počítačom, dostatočnú zručnosť v písaní na počítači . Vítanou prednosťou je znalosť cudzieho jazyka.

Termín školenia:  11.3.2023 

Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra , Chrenová

Čas školenia: 9.oo hod – 14.oo hod

 Program školenia:

1, Stručný výklad Výstavných poriadkov SKJ a FCI

2, Práca v kruhu na výstave

3, Oboznámenie s online písaním posudkov, ocenení a titulov

4, Praktická časť práce s online písaním posudkov na počítačoch.

Občerstvenie pre účastníkov je zabezpečené.

Záujemci sa zúčastňujú školenia na vlastné náklady.

Záujemcov prosíme o vyplnenie a zaslanie priloženého dotazníka.

Dotazník zasielajte na mailovú adresu: [email protected] 

V prípade väčšieho záujmu budú uprednostnení prihlásení záujemcovia.

PRIHLÁŠKA ŠKOLENIE

VSTUPNÉ ZDARMA

Výstava sa organizuje časovo súbežne s výstavou Victory show – Šampión šampiónov. Z toho dôvodu je predpoklad, že jedinec nebude časovo stíhať účasť na tejto výstave a aj na Victory show – Šampión šampiónov.

  • Online katalóg bude uverejnený na stránke www.skjshows.sk/elitna-vystav-steniat  v deň konania výstavy od 8. hod., v tlačenej forme sa nevydáva.
  • Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom. Majitelia prihlásených psov si vstupné listy z online systému tlačia sami (cca 5 dní pred výstavou). Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla. Na výstave sa čísla nevydávajú. Vystavovatelia si ich vytlačené prinesú so sebou na výstavu. 
  • Po vstupe do areálu idú vystavovatelia priamo k príslušnému kruhu.
  • Ak vaše plemeno bude posudzované neskôr, nie je nutné aby ste boli na výstave na jej začiatku/hneď od rána. 
  • Zapisovanie výsledkov do preukazov o pôvode a vydávanie cien bude vo vyhradenom priestore (bude vyznačené na mapke výstaviska).
  • Na výstave je nevyhnutné dodržiavať pokyny usporiadateľského zboru.