01.04.2022
Slovenská Elitná výstava šteniat
Slovak Elite Minor Puppy Winner
Slovak Elite Puppy Winner

Informácie pre vystavovateľov

Na výstavisko bude vstup umožnený striktne v zmysle aktuálne platných epidemiologických opatrení.

 

Možnosť účasti divákov a doprovodu bude oznámená 28.3.2022.

Platné opatrenia v súvislosti so zdravotnou situáciou sú zverejnené na nasledovných odkazoch:

https://www.uvzsr.sk
https://korona.gov.sk/
https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

Na výstavu budú prijatí zahraniční vystavovatelia z krajín, ktoré budú mať v čase konania výstavy umožnený vstup na územie Slovenskej republiky (krajina musí byť uverejnená v zozname menej rizikových krajín Úradu verejného zdravotníctva SR). Usporiadateľ má právo neprijať psy vystavovateľov z krajín s obmedzeným, resp. vylúčeným pobytom na Slovensku.

Na výstavisku treba dodržiavať v čase výstavy platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiace so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19.

Výstava sa organizuje časovo súbežne s výstavou Victory show – Šampión šampiónov. Z toho dôvodu je predpoklad, že jedinec nebude časovo stíhať účasť na tejto výstave a aj na Victory show – Šampión šampiónov.

  • Vystavovatelia, ktorí nepostupujú do záverečných súťaží, po posúdení opustia areál.
  • Online katalóg bude uverejnený na stránke www.skjshows.sk/elitna-vystava-steniat/   v deň konania výstavy od 8. hod., v tlačenej forme sa nevydáva.
  • Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom. Majitelia prihlásených psov si vstupné listy z online systému tlačia sami (cca 5 dní pred výstavou). Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla. Na výstave sa čísla nevydávajú. Vystavovatelia si ich vytlačené prinesú so sebou na výstavu. Pri vstupe sa budú vstupné listy kontrolovať a ústrižok z nich odtŕhať ako z platnej vstupenky, preto bez vytlačeného vstupného listu nemôže ísť vystavovateľ do areálu výstaviska.
  • Po vstupe do areálu idú vystavovatelia priamo k príslušnému kruhu.
  • Ak vaše plemeno bude posudzované neskôr, nie je nutné aby ste boli na výstave na jej začiatku/hneď od rána. 
  • Prosíme vystavovateľov, aby vzhľadom na zníženie koncentrácie osôb v jednom čase, neprichádzali na výstavu skôr ako hodinu pred predpokladaným posúdením. Pokiaľ po posúdení nepostúpite do ďalších súťaží, prosíme opustite výstavisko zhruba do 30 minút po posúdení. 
  • Zapisovanie výsledkov do preukazov o pôvode a vydávanie cien bude vo vyhradenom priestore (bude vyznačené na mapke výstaviska), kde treba dodržiavať stanovený 2m odstup.
  • Na výstave je nevyhnutné dodržiavať pokyny usporiadateľského zboru.


Upozorňujeme, že na výstavách nebudú vystavované diplomy šampionátov!