31.03.2023
Slovenská Elitná výstava šteniat
Slovak Elite Minor Puppy Winner
Slovak Elite Puppy Winner

Posúdenie všetkých plemien tried mladšieho dorastu a dorastu až po výber Slovak Elite Puppy BIG

Václavík Miroslav, CZ

Výber Slovak Elite Puppy BIS – súťaž prebehne v záverečnom kruhu
Victory show – Šampióna šampiónov

Vondrouš Otakar, CZ