31.03.2023
Slovenská Elitná výstava šteniat
Slovak Elite Minor Puppy Winner
Slovak Elite Puppy Winner

Tituly a súťaže

Hodnotenie:

  • Veľmi nádejný
  • Nádejný


Tituly/ Súťaže:

  • Slovak Elite Minor puppy winner – do súťaže nastupujú všetky jedince ocenené VN v triede mladšieho dorastu, zvlášť psy a suky
  • Slovak Elite puppy winner – do súťaže nastupujú všetky jedince ocenené VN v triede dorastu, zvlášť psy a suky
  • Elite puppy BOB – do súťaže nastupujú jedince ocenené Slovak Elite Minor puppy winner a Slovak Elite puppy winner, spolu psy aj suky
  • Elite puppy BIG – do súťaže nastupujú jedince ocenené Elite puppy BOB. Určí sa poradie prvých troch.
  • Elite puppy BIS – do súťaže nastupujú jedince ocenené Elite puppy BIG. Určí sa poradie prvých troch.