31.03.2023
Slovenská Elitná výstava šteniat
Slovak Elite Minor Puppy Winner
Slovak Elite Puppy Winner

Podmienky pre prihlasovanie psov

PRIHLASOVANIE VÝHRADNE ONLINE – www.onlinedogshows.sk 

prihlasovanie online

Slovak Elite Puppy Show – Slovenská elitná výstava šteniat je usporiadaná v zmysle pravidiel zverejnených na tejto webstránke a schválených Prezídiom SKJ. 

Výstava sa organizuje časovo súbežne s výstavou Victory show – Šampión šampiónov. Z toho dôvodu je predpoklad, že jedinec nebude časovo stíhať účasť na tejto výstave a aj na Victory show – Šampión šampiónov.

  • Na výstavu sa prihlasuje iba online formou na stránke www.onlinedogshows.sk. Ak je majiteľ psa už zaregistrovaný na online stránke, treba, aby si najskôr skontroloval vložené psy a suky, a nevkladal ich duplicitne. V prípade potreby urobiť zmenu na karte psa treba napísať usporiadateľovi na [email protected]. Do systému sa registruje iba raz bez zreteľa, na ktorú výstavu sa prihlasujete. Zabudnuté prihlasovacie údaje vám radi pošleme.
  • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
  • Doklady, ktoré vystavovateľ nahráva na kartu psa na onlinedogshows stránke, môžu mať maximálne 2 MB, inak ich online systém neumožní vložiť.
  • Prihlášky, ku ktorým nebudú priložená kópia preukazu o pôvode (NESTAČÍ puppy card alebo metrika štenka), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov vymazané.
  • Podanie prihlášky je záväzné!
  • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
  • Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme.
  • Potvrdenie o prijatí/vstupný list/návratku nájdete po prihlásení v online systéme cca 5 dní pred výstavou.
  • Rozdelenie kruhov a mapu výstaviska nájdete cca 5 dní pred výstavou na webstránke výstavy.
  • Storno prihlášky NIE je možné!

Súčasťou vstupného listu budú aj katalógové čísla Vášho prihláseného psa/psov, ktoré nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže.
Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.