01.04.2022
Slovenská Elitná výstava šteniat
Slovak Elite Minor Puppy Winner
Slovak Elite Puppy Winner

Uzávierka prihlášok

15.03.2022