31.03.2023
Slovenská Elitná výstava šteniat
Slovak Elite Minor Puppy Winner
Slovak Elite Puppy Winner

Program 31.03.2023

Od 7:30 vstup do areálu výstaviska 

Od 9:30 posudzovanie v kruhu/kruhoch až po výber Elite Puppy BIG

12.30 Záverečná súťaž – Elite Puppy BIS – v kruhu záverečných súťaží Šampión šampiónov

Zmena programu vyhradená!