01.04.2022
Slovenská Elitná výstava šteniat
Slovak Elite Minor Puppy Winner
Slovak Elite Puppy Winner

Program 01.04.2022

Od 7:30 Príjem psov 

vstup do areálu výstaviska – podľa aktuálnych epidemiologických nariadení.

Od 9:30 Posudzovanie v kruhu/kruhoch až po výber Elite Puppy BIG.

12.30 Záverečná súťaž – Elite Puppy BIS – v kruhu záverečných súťaží Šampión šampiónov.

Zmena programu vyhradená!