2022
NÁRODNÁ VÝSTAVA psov
všetkých plemien
CAJC, CAC
Národný víťaz mladých,
Národný víťaz