NÁRODNÁ VÝSTAVA
psov všetkých plemien
CAC/CAJC
Víťaz Slovenska mladých
Víťaz Slovenska
Víťaz Slovenska veteránov
19.01.2024

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1

Res. CAC SR – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

Víťaz Slovenska – udeľuje sa najlepšiemu psovi a suke, nastupujú jedince, ktoré získali CAC.

Víťaz Slovenska mladých – udeľuje sa najlepšiemu psovi a suke, nastupujú jedince, ktoré získali CAJC.

Víťaz Slovenska veteránov – udeľuje sa najlepšiemu psovi a suke z triedy veteránov s ocenením V1

Najlepší mladý z plemena (BOJ) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena, nastupujú jedince, ktoré získali CAJC. Víťaz Slovenska mladých.

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali Víťaz Slovenska mladých, Víťaz Slovenska a Víťaz Slovenska veteránov. 

Najlepší z opačného pohlavia (BOS) – udeľuje sa druhému jedincovi opačného pohlavia, ktorý nastúpil o titul BOB.

Víťaz skupiny FCI mladých (Junior BOG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOJ.

Víťaz skupiny FCI (BOG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB.

Najkrajší mladý jedinec (Junior BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI mladých (Junior BOG)

Víťaz NVP (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI (BOG).