NÁRODNÁ VÝSTAVA
všetkých plemien psov
24.02.2019

NÁRODNÝ VÍŤAZ MLADÝCH
NÁRODNÝ VÍŤAZ
NÁRODNÝ VÍŤAZ VETERÁNOV

Vážený obchodný partner,
ak ste sa rozhodli zúčastniť sa so svojim predajným stánkom na Slovenskej elitnej výstave šteniat, Victory show a Národnej výstave psov v dňoch 23. – 24.02.2019 vyplňte prosím objednávku a zašlite ju poštou alebo elektronicky na e-mail: [email protected]. Ďaľšie kontakty v objednávke. Na základe Vašej objednávky Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti. Platba v hotovosti na výstavisku nie je možná!

Objednávky prijímame do: 01.02.2019

Rozloženie stánkov:
Stánok možno rozložiť v piatok v čase od 10:00 do 17:00 hod. a v sobotu ráno od 07:00 do 08:00 hod. 

Obchodné podmienky:
Cena prenájmu je 15€/za obe výstavy/m2. Objednať plochu na predajný stánok je možné len na dva dni (nie na jeden deň). Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 x 2 m. V prípade záujmu o elektrickú prípojku je potrebné uviesť túto skutočnosť v objednávke. Cena za elektrickú prípojku je 216 € za oba dni. V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%.

Kontakt Kontakt

Všetky práva vyhradené © Slovenská kynologická jednota  2018 ⎮ webmaster