2022
NÁRODNÁ VÝSTAVA psov
všetkých plemien
CAJC, CAC
Národný víťaz mladých,
Národný víťaz
NÁRODNÁ VÝSTAVA
všetkých plemien psov
05.04.2020

VÍŤAZ SLOVENSKA MLADÝCH
VÍŤAZ SLOVENSKA
VÍŤAZ SLOVENSKA VETERÁNOV

Vážený obchodný partner, 

ak ste sa rozhodli zúčastniť sa so svojim predajným stánkom na Slovenskej elitnej výstave šteniat, Victory show, Junior & Veterán Trophy a Národnej výstave psov v dňoch 4.-5. apríla 2020 vyplňte prosím objednávku a zašlite ju poštou alebo elektronicky na e-mail: [email protected]. Ďaľšie kontakty v objednávke. Na základe Vašej objednávky Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti. Platba v hotovosti na výstavisku nie je možná!

Objednávky prijímame do: 12.03.2020

Rozloženie stánkov:
Stánok možno rozložiť v piatok v čase od 10:00 do 17:00 hod. a v sobotu ráno od 07:00 do 08:00 hod. 

Obchodné podmienky:
Cena prenájmu je 20€/za oba dni/m2. Objednať plochu na predajný stánok je možné len na dva dni (nie na jeden deň). Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 x 2 m. V prípade záujmu o elektrickú prípojku je potrebné uviesť túto skutočnosť v objednávke. Cena za elektrickú prípojku je 216 € za oba dni. V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%.