24.-26.09.2021
3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY psov všetkých plemien
3 x CAJC, CAC, FCI - CACIB
Crufts kvalifikácia 26.9.2021

Podmienky pre prihlasovanie psov

  • Na výstavu sa prihlasuje iba online formou na stránke www.onlinedogshows.sk. Ak je majiteľ psa už zaregistrovaný na online stránke, treba, aby si najskôr skontroloval vložené psy a suky, a nevkladal ich duplicitne. V prípade potreby urobiť zmenu na karte psa treba napísať usporiadateľovi na [email protected]. Do systému sa registruje iba raz bez zreteľa, na ktorú výstavu sa prihlasujete. Zabudnuté prihlasovacie údaje vám radi pošleme.
  • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
  • Doklady, ktoré vystavovateľ nahráva na kartu psa na onlinedogshows stránke, môžu mať maximálne 2 MB, inak ich online systém neumožní vložiť.
  • V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.
  • Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH/CIB/CIE alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej.
  • Podanie prihlášky je záväzné!
  • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
  • Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
  • Stornovať prihlášku je možné len do 5.9.2021.  Žiadosť zasielajte výhradne poštou alebo na mail [email protected]. K žiadosti pripojte kópiu preukazu o pôvode prihláseného psa. V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku a storno poplatok vo výške 10 € za každú výstavu a stornovaného jedinca.
  • Zmena triedy je možná do 8.9.2021 na základe písomnej žiadosti majiteľa psa.

PRIHLASOVANIE VÝHRADNE ONLINEwww.onlinedogshows.sk 

Generálny sponzor výstav