24.-26.09.2021
3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY psov všetkých plemien
3 x CAJC, CAC, FCI - CACIB
Crufts kvalifikácia 26.9.2021

Novinky

BEST IN SHOW 26.9.2021
BEST IN SHOW 25.9.2021
BEST IN SHOW 24.9.2021

VYHLÁŠKA 241
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.
výňatok:

§ 1
(1) Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.
(2) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba
v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako
72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
(3) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia
COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom
prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa
osoby.
(4) Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov
hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku
1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Využite šancu dokončiť si šampionát krásy na výstavách v Nitre:

Prezídium SKJ z dôvodu covidovej situácie schválilo pre rok 2021 výnimku z platného Poriadku pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy v časti týkajúcej sa podmienky dvoch výstavných sezón v znení:

  • V priebehu roku 2021 postačuje k udeleniu titulu Slovenský šampión krásy získanie potrebného počtu CAC v jednej výstavnej sezóne 2021 – čakateľstvá CAC získané od 1.1.2021 do 31.12.2021.


O priznanie šampionátov v zmysle tejto výnimky je nutné požiadať do 31.12.2021.

Generálny sponzor výstav

Marse - Luxusné doplnky pre psov a mačky. Prírodná kozmetika a prírodné potravinové doplnky vlastnej výroby.

Generálny sponzor výstav