24.-26.09.2021
3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY psov všetkých plemien
3 x CAJC, CAC, FCI - CACIB
Crufts kvalifikácia 26.9.2021

Poplatky

POPLATKY I. uzávierka II. uzávierka
uzávierky 25.8.2021 8.9.2021
prvý pes 45€ 50€
ďalší pes 43€ 48€
tr. mladší dorast, dorast, čestná a veteránov 40€ 45€

Za každú prihlášku do vypísaných tried sa za všetky tri dni platí rovnaký poplatok, a to aj za slovenské národné plemená.

Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od prihlásenia, ak nebude platba na účte organizátora do 72 hodín, prihláška bude vymazaná. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.

Bankové spojenie

Názov účtu: Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
číslo účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám.3, Bratislava

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! 

Pri úhrade výstavných poplatkov treba uviesť variabilný symbol z potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré majiteľ dostane mailom z online systému hneď po prihlásení psa na výstavu. Ak sa prihlásite na piatkovú výstavu a aj víkendové výstavy, dostanete dve potvrdenia o registrácii prihlášok s dvoma variabilnými symbolmi. Poplatky z obidvoch potvrdení môžete uhradiť jednou sumou, uviesť treba aspoň jeden variabilný symbol. Poplatky sa uhrádzajú iba bankovým prevodom na účet MVP. Doklad o zaplatení výstavných poplatkov môžete vložiť ako prílohu v menu „moje platby“ (ikona v tvare spinky).

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa v plnom znení zhodné s 1. prihláškou. 

Pri prihlásení viacerých psov, za prvého so zľavou sa nepovažuje prihláška do triedy šteniec, dorastu, veteránov a čestnej triedy.

Storno poplatok 10 €/deň/pes – stornovať prihlášku možno do 5.9.2021. Žiadosť TU.

Zmena triedy 5 € – do 8.9.2021. Žiadosť TU.
Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov nasledovne:
• zrušené výstavy do 8.9.2021 – poplatok 5€ / vystavovateľ,
• zrušené výstavy od 9.9. do 16.9.2021 – poplatok 50% z výstavných poplatkov,
• zrušené výstavy od 17.9. do 26.09.2021 – poplatok 80% z výstavných poplatkov za neuskutočnený/é deň/dni výstavy.

Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. 

V prípade preradenia psa do tried čestnej, resp. veteránov po predošlom prihlásení a zaplatení vyššieho poplatku, sa preplatok nevracia.

Generálny sponzor výstav