31.03.2023
Slovak Junior & Veteran
Trophy Show
Slovak Junior Trophy Winner
Slovak Veteran Trophy Winner
JUNIOR & VETERÁN TROPHY SHOW

Tituly a súťaže

  • CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých 
  • Slovak Junior Trophy Winner = CAJC – môžu získať jedince ocenené V1 v triede mladých, zvlášť psy a suky
  • Slovak Veteran trophy Winner = môžu získať jedince ocenené V1 v triede veteránov, zvlášť psy a suky
  • Slovak Trophy BOB – do súťaže nastupujú jedince ocenené Slovak Junior Trophy Winner a Slovak Veteran Trophy Winner 
  • Slovak Trophy BIG – do súťaže nastupujú jedince ocenené Slovak Trophy BOB. Určí sa poradie prvých troch.
  • Slovak Trophy BIS – do súťaže nastupujú jedince ocenené Slovak Trophy BIG. Určí sa poradie prvých troch.