31.03.2023
Slovak Junior & Veteran
Trophy Show
Slovak Junior Trophy Winner
Slovak Veteran Trophy Winner
JUNIOR & VETERÁN TROPHY SHOW

Program 31.03.2023

Od 7:30 vstup do areálu výstaviska 

Od 9:30 posudzovanie v kruhoch až po výber Junior & Veteran Trophy BIG

12.30 Záverečná súťaž – Junior & Veteran Trophy BIS – v kruhu záverečných súťaží Šampión šampiónov

Zmena programu vyhradená!