01.04.2022
Slovak Junior & Veteran
Trophy Show
Slovak Junior Trophy Winner
Slovak Veteran Trophy Winner
JUNIOR & VETERÁN TROPHY SHOW

Výstavisko

Výstavisko AGROKOMPLEX
Výstavná ulica č. 4, SK – 949 01 Nitra.

www.agrokomplex.sk