25.-27.10.2024
3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY
psov všetkých plemien

25.10.
SVETOVÁ VÝSTAVA

slovenských národných plemien

Storno poplatok

Storno poplatok 10 €/deň/pes – stornovať prihlášku je možné  NAJNESKÔR do 8.10.2023.

Žiadosť o storno prihlášky posielajte výhradne mailom na adresu [email protected], k žiadosti prosím priložte kópiu Preukazu o pôvode psa. Žiadosť TU 

Generálny sponzor