25.-27.10.2024
3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY
psov všetkých plemien

25.10.
SVETOVÁ VÝSTAVA

slovenských národných plemien

Info pre vystavovateľov

 • Prihlásenie na výstavu je možné iba online formou na stránke www.onlinedogshows.sk.
  Do systému sa užívateľ registruje iba raz. Každého psa do systému registrujte iba raz. V prípade potreby urobiť zmenu na karte psa kontaktujte usporiadateľa na adrese  [email protected]. Zabudnuté prihlasovacie údaje vám radi pošleme.
 • Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom približne 5 dní pred výstavou.
  Vstupný list bude následne dostupný v online systéme www.onlinedogshows.sk, kde si ho majitelia psov vedia pohodlne vytlačiť. Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla, na výstave sa čísla nevydávajú. 
 • Minikatalóg bude zverejnený na stránke výstavy približne týždeň pred konaním výstavy. Nájdete v ňom rozdelenie kruhov, časový rozpis pre nástup jednotlivých plemien do kruhov.  Ak bude vaše plemeno posudzované medzi poslednými, nie je potrebné, aby ste na výstave boli od jej začiatku. 
 • Online katalóg bude zverejnený na stránke www.skjshows.sk/danubecacib v každý deň konania výstavy, najskôr 1 hodinu pred začiatkom posudzovania.  V tlačenej forme sa katalóg nevydáva.
 • Zapisovanie výsledkov do preukazov o pôvode a vydávanie cien bude prebiehať vo vyhradenom priestore, ktoré bude vyznačené na mapke výstaviska.
 • Vystavovanie slovenských šampionátov bude prebiehať vo vyhradenom priestore Slovenskej Kynologickej Jednoty (SKJ),  miesto bude vyznačené na mapke výstaviska.
 • Využite možnosť vytvoriť si jedinečnú spomienku vo fotokútikoch, ktoré pre vás a vašich psov pripravíme v halách výstaviska. 


Želáme vám príjemný zážitok a tešíme sa na vás!