29.-31.10.2021
3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY psov všetkých plemien
3 x CAJC, CAC, FCI - CACIB

Výstavné poplatky

Za každú prihlášku a deň bez rozdielu triedy, sa platí rovnaký poplatok, a to aj za slovenské národné plemená.

Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od prihlásenia, ak nebude platba na účte organizátora do 72 hodín, prihláška bude vymazaná. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.

Bankové spojenie:

Názov účtu: Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava

Číslo účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám. 3, Bratislava.

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. 

Nezabudnite uviesť variabilný symbol! 

Pri úhrade výstavných poplatkov treba uviesť variabilný symbol z potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré majiteľ dostane mailom z online systému hneď po prihlásení psa na výstavu. Poplatky sa uhrádzajú iba bankovým prevodom na účet MVP. Doklad o zaplatení výstavných poplatkov môžete vložiť ako prílohu v menu „moje platby“ (ikona v tvare spinky).

Storno poplatok 10 €/deň/pes – stornovať prihlášku možno do 15.10.2021. Žiadosť  TU.
Zmena triedy 5 € – do 15.10.2021. Žiadosť  TU

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav.

Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. 

Generálny sponzor