25.-27.10.2024
3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY
psov všetkých plemien

25.10.
SVETOVÁ VÝSTAVA

slovenských národných plemien

Info pre vystavovateľov

Výstava bude prebiehať s obmedzeniami podľa platných protiepidemických opatrení. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny podľa aktuálnej epidemiologickej situácie!
Platné opatrenia v súvislosti so zdravotnou situáciou sú zverejnené na nasledovných odkazoch:
https://www.uvzsr.sk
https://korona.gov.sk/
https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019
Na výstavisku treba dodržiavať v čase výstavy platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiace so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19. 

Aktuálne v tejto chvíli platné obmedzenia umožňujú účasť na výstave bez obmedzenia.

Usporiadateľ má právo neprijať psy vystavovateľov z krajín s obmedzeným, resp. vylúčeným pobytom na Slovensku.

  • Online katalóg bude uverejnený na stránke www.skjshows.sk/danubecacib v deň konania výstavy od 8. hod., v tlačenej forme sa nevydáva.
  • Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom. Majitelia prihlásených psov si vstupné listy z online systému tlačia sami (cca 5 dní pred výstavou). Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla. Na výstave sa čísla nevydávajú. Vystavovatelia si ich vytlačené prinesú so sebou na výstavu. Pri vstupe sa budú vstupné listy kontrolovať a ústrižok z nich odtŕhať ako z platnej vstupenky, preto bez vytlačeného vstupného listu nemôže ísť vystavovateľ do areálu výstaviska.
  • Po vstupe do areálu idú vystavovatelia priamo k príslušnému kruhu.
  • V rozdelení kruhov, ktoré bude uverejnené na stránke týždeň pred výstavou, bude uvedený časový rozpis pre nástup plemien do kruhov. Prosíme vystavovateľov, aby vzhľadom na zníženie koncentrácie osôb v jednom čase, neprichádzali na výstavu skôr ako hodinu pred predpokladaným posúdením. Netreba, aby ste na výstave boli od jej začiatku. 
  • Zapisovanie výsledkov do preukazov o pôvode a vydávanie cien bude vo vyhradenom priestore (bude vyznačené na mapke výstaviska), kde treba dodržiavať 2m odstup.
Generálny sponzor