20.- 21.01.2024
2 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY psov všetkých plemien
2 x FCI-CACIB, 2 x FCI CACIB-J,
2 x FCI CACIB-V, 2 x CAC/CAJC

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením Výborný 1 v triede mladých. 

CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie Výborný 1.

Reserve CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v danej triede bol udelený CAC. 

FCI CACIB – čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali Výborný 1. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie FCI CACIB. Udelenie čakateľstva FCI CACIB nie je nárokovateľné a podlieha potvrdeniu v FCI.

FCI Reserve CACIB – môžu získať v poradí druhý najlepší pes a suka s ocenením Výborný 1, a jedinec s ocenením Výborný 2 z triedy, v ktorej bol udelený FCI CACIB.

FCI CACIB JUNIOR (FCI CACIB-J) – čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy mladých. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie FCI CACIB JUNIOR. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali ocenenie Výborný 1, CAJC. Udelený môže byť len jeden FCI-CACIB-J na pohlavie, plemeno a plemennú varietu (podľa nomenklatúry plemien FCI). Udelenie čakateľstva FCI CACIB-J nie je nárokovateľné a podlieha potvrdeniu v FCI. Rezervný FCI CACIB-J sa nezadáva.

FCI CACIB VETERAN (FCI CACIB-V) – čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy veteránov. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie FCI CACIB VETERAN.  Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali ocenenie Výborný 1. Udelený môže byť len jeden FCI-CACIB-V na pohlavie, plemeno a plemennú varietu (podľa nomenklatúry plemien FCI). Udelenie čakateľstva FCI CACIB-V nie je nárokovateľné a podlieha potvrdeniu v FCI. Rezervný FCI CACIB-V sa nezadáva.

BOJ – Najlepší mladý jedinec plemena – môže získať pes alebo suka ocenení FCI – CACIB -J.

BOV – Najlepší veterán plemena – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali FCI CACIB-V

BOB – Víťaz plemena – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali BOJ, FCI CACIB a BOV. 

BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia. 

Víťaz skupiny FCI mladých (JUNIOR BIG) – do súťaže nastupujú jedince ocenené BOJ z každého plemena podľa skupín FCI, vyberá sa prvý z nich. 

Víťaz skupiny FCI (BIG) – do súťaže nastupujú jedince ocenené BOB z každého plemena podľa skupín FCI, udeľuje sa poradie prvých troch.

Najkrajší mladý jedinec výstavy (JUNIOR BIS) – do súťaže nastupujú junior víťazi skupín FCI, ktorí získali JUNIOR BIG, udeľuje sa poradie prvých troch.

Najkrajší jedinec výstavy (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI, ktorí získali BIG, udeľuje sa poradie prvých troch.