25.- 27.11.2022
3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY psov všetkých plemien
3 x CAJC, CAC, FCI - CACIB

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých. 

CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1.

Reserve CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC. 

FCI CACIB – čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie FCI-CACIB. 

FCI Reserve CACIB – môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením R. CAC z triedy, v ktorej bol udelený FCI-CACIB. 

BOJ – Najlepší mladý jedinec plemena – môže získať pes alebo suka ocenení CAJC.

BOB – Víťaz plemena – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali BOJ, FCI-CACIB a V1 v triede veteránov.

BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia. 

Víťaz skupiny FCI mladých (JUNIOR BIG) – do súťaže nastupujú jedince ocenené BOJ z každého plemena podľa skupín FCI, vyberá sa prvý z nich. 

Víťaz skupiny FCI (BIG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB, udeľuje sa poradie prvých troch.

Najkrajší mladý jedinec výstavy (JUNIOR BIS) – do súťaže nastupujú junior víťazi skupín FCI, udeľuje sa poradie prvých troch.

Najkrajší jedinec výstavy (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI, udeľuje sa poradie prvých troch.