01.- 02.04.2023
2 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY psov všetkých plemien
2 x CAJC, CAC
FCI-CACIB, FCI-CACIB-J, FCI-CACIB-V
2.4. - Víťaz Slovenska mladých, Víťaz Slovenska, Víťaz Slovenska veteránov

Podmienky pre prihlasovanie psov

 • Na výstavu sa prihlasuje iba online formou na stránke www.onlinedogshows.sk. Ak je majiteľ psa už zaregistrovaný na online stránke, treba, aby si najskôr skontroloval vložené psy a suky, a nevkladal ich duplicitne. V prípade potreby urobiť zmenu na karte psa treba napísať usporiadateľovi na [email protected]. Do systému sa registruje iba raz bez zreteľa, na ktorú výstavu sa prihlasujete. Zabudnuté prihlasovacie údaje vám radi pošleme.
 • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
 • Doklady, ktoré vystavovateľ nahráva na kartu psa na onlinedogshows stránke, môžu mať maximálne 2 MB, inak ich online systém neumožní vložiť.
 • Prihlášky, ku ktorým nebude priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode (NESTAČÍ puppy card alebo metrika štenka), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov vymazané.
 • V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.
 • Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH/CIB/CIE alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej.
 • Podanie prihlášky je záväzné!
 • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
 • Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
 • Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav.
 • Stornovať prihlášku je možné len do 12.03.2023.  Žiadosť zasielajte výhradne poštou alebo na mail [email protected]. K žiadosti pripojte kópiu preukazu o pôvode prihláseného psa. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku vo výške 10 €.
 • Zmena triedy je možná do 12.03.2023 na základe písomnej žiadosti majiteľa psa.
 • Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme.
 • Potvrdenie o prijatí/vstupný list/návratku nájdete po prihlásení v online systéme cca 5 dní pred výstavou.
 • Rozdelenie kruhov a mapu výstaviska nájdete cca 5 dní pred výstavou na webstránke výstavy.
 • Súčasťou vstupného listu budú aj katalógové čísla Vášho prihláseného psa/psov, ktoré nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže.
  Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.
 •  

PRIHLASOVANIE VÝHRADNE ONLINE – www.onlinedogshows.sk