24.-26.09.2021

3 INTERNATIONAL DOG SHOWS all breeds
3 x CAJC, CAC, FCI - CACIB
Crufts qualification 26.9.2021

News

BEST IN SHOW 26.9.2021
BEST IN SHOW 25.9.2021

Final competitions  | ResultsCatalog |  Photogallery

BEST IN SHOW 24.9.2021

Final competitions  | Results  |  CatalogPhotogallery

VYHLÁŠKA 241
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.
výňatok:

§ 1
(1) Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.
(2) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba
v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako
72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
(3) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia
COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom
prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa
osoby.
(4) Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov
hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku
1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Do not miss the chance to fulfill the beauty championship conditions at the dog shows in Nitra.

Due to the covid situation, the Board of the SKJ approved for the year 2021 an exception to the Rules for the award of the title of Slovak Beauty Champion in the part concerning the condition of two show seasons, as follows:

  • During 2021 to obtain the title of Slovak Beauty Champion the required number of CAC can be received within one show season 2021 – CAC obtained from 1.1.2021 to 31.12.2021.

It is required to apply for the championship approval in accordance with this exception by 31.12.2021.

General Sponsor

Marse - Luxury accessories for dogs and cats. Natural cosmetics and natural food supplements of our own production.

General Sponsor