02.- 03.04.2022
2 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY psov všetkých plemien
2 x CAJC, CAC, FCI - CACIB
3.4. možnosť získať titul Víťaz Slovenska

Personál do kruhov 

V prípade záujmu o prácu na výstave vo funkcii zapisovateľa/vedúceho kruhu alebo tlmočníka vyplňte prosím priložený dotazník a zašlite na kontaktný e-mail:  [email protected]

Kontaktná osoba: Andrea Burdátšová