NÁRODNÁ VÝSTAVA
všetkých plemien psov
24.02.2019

VÍŤAZ SLOVENSKA MLADÝCH
VÍŤAZ SLOVENSKA
VÍŤAZ SLOVENSKA VETERÁNOV

15.11.2018
Zoznam rozhodcov je k dispozícii.

SKJ SHOWS
SKJ SHOWS
Od 1.1.2018 už nebudú vydávané kartičky CAJC, CAC, res.CAC, BOB, BOS, BOJ.

24/01/2017
U plemien u ktorých nie je štandardom  povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Všetky práva vyhradené © Slovenská kynologická jednota  2018 ⎮ webmaster