3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV - 26.-28.10.2018

SKJ SHOWS

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť!

Výnimka z podmienok udeľovania titulu Slovenský šampión krásy

Prezídium SKJ pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej kynologickej jednoty schválilo výnimku z podmienok pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy (dospelých) pre Medzinárodné výstavy v Bratislave 26.-28.10.2018 nasledovne:

Jedincovi, ktorý výhradne v dňoch 26., 27. a 28. októbra 2018 na Medzinárodných výstavách v Bratislave získa 3x čakateľstvo CAC, bude priznaný titul Slovenský šampión krásy (na základe žiadosti o vystavenie jubilejného šampionátu).

Poplatok za diplom Slovenského šampióna krásy vystavený na základe tejto výnimky je 30€.

Výnimku nie je možné uplatniť na základe žiadnych iných čakateľstiev CAC, získaných pred a po uvedených dátumoch, ani inak kombinovať. Všetky 3 čakateľstvá CAC musia byť získané počas hore uvedeného víkendu.

SKJ SHOWS
Od 1.1.2018 už nebudú vydávané kartičky CAJC, CAC, res.CAC, BOB, BOS, BOJ.

24/01/2017
U plemien u ktorých nie je štandardom  povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Kontakt

Tel: +421 949 627 708
Stránkové hodiny utorok a štvrtok od 09.00 do 15.00 hod.

Email: [email protected]
Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.

Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (preukazy o pôvode, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.dogshow.sk.


Usporiadateľ:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava

Všetky práva vyhradené © Slovenská kynologická jednota  2018 ⎮ webmaster