3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV - 26.-28.10.2018

BEST IN SHOW
1/ Chinese Crested Dog NILUFER MOLOSOS GRATZI
MAJ.: Dmitrieva Alla, RUS

2/ Afghan hound EL ROALITO EASYGOING
Maj.: Schllenbeget Cornelia, DE

3/ Siberian Husky DOUBLE AGENT SPEIGAS
Maj.: Salianov Vlad, UK

JUNIOR BEST IN SHOW
1/ American Staffordshire Terrier 
BONUS SPECIAL OF FIANNA TEAM
Maj: Tibay Norbert, HU

2/ Ruský čierny teriér  EQUADOR EUROPICA VARIETAS
Maj.: Bocskoras Pavol, SK

3/ Mexický naháč veľký NIZUC ARENA
Maj: Sopko Marek & Klinker Georges, SK

SKJ SHOWS

BEST IN SHOW
1/ Afghan hound EL ROALITO EASYGOING
Maj.: Schllenbeget Cornelia, DE

2/ Podhalanský ovčiak KING OF HAPPINESS ALPIEJSKIE ZAUROCZENIE
Maj.: Kucner Wojciech, PL

3/ Gordon Setter CEDRIC Z HOLUBICKÉ STRÁNĚ
Maj.: Doležal Jakub, CZ

JUNIOR BEST IN SHOW
1/ American Staffordshire Terrier RIO BRAVO OF FIANNA TEAM
Maj: Tibay Norbert, HU

2/ Slovenský hrubosrstý stavač BROWNIE DANIBULL
Maj.: Hrežík Daniel & Ruppová Eva, SK

3/ Boston Terrier UNSTOPPABLE UTOPIA DE MANDRAKA
Maj.: Lozič Željko, RS

SKJ SHOWS

BEST IN SHOW
1/ Chinese Crested Dog NILUFER MOLOSOS GRATZI
MAJ.: Dmitrieva Alla, RUS

2/ West Highland White Terrier
LOUD LIKE LOVE SUNSHIN CELEBRATION
Maj.: Kanásová Martina, SK

3/ Mexický naháč veľký NIZUC ARENA
Maj: Sopko Marek & Klinker Georges, SK

JUNIOR BEST IN SHOW
1/ Francúzsky buldoček YASMINA BITT BOX
Maj.: Matuška Jiří, CZ

2/ Mexický naháč veľký NIZUC ARENA
Maj: Sopko Marek & Klinker Georges, SK

3/ Slovenský hrubosrstý stavač BROWNIE DANIBULL
Maj.: Hrežík Daniel & Ruppová Eva, SK

SKJ SHOWS
SKJ SHOWS

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť!

Výnimka z podmienok udeľovania titulu Slovenský šampión krásy

Prezídium SKJ pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej kynologickej jednoty schválilo výnimku z podmienok pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy (dospelých) pre Medzinárodné výstavy v Bratislave 26.-28.10.2018 nasledovne:

Jedincovi, ktorý výhradne v dňoch 26., 27. a 28. októbra 2018 na Medzinárodných výstavách v Bratislave získa 3x čakateľstvo CAC, bude priznaný titul Slovenský šampión krásy (na základe žiadosti o vystavenie jubilejného šampionátu).

Poplatok za diplom Slovenského šampióna krásy vystavený na základe tejto výnimky je 30€.

Výnimku nie je možné uplatniť na základe žiadnych iných čakateľstiev CAC, získaných pred a po uvedených dátumoch, ani inak kombinovať. Všetky 3 čakateľstvá CAC musia byť získané počas hore uvedeného víkendu.

SKJ SHOWS
Od 1.1.2018 už nebudú vydávané kartičky CAJC, CAC, res.CAC, BOB, BOS, BOJ.

24/01/2017
U plemien u ktorých nie je štandardom  povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Kontakt

Tel: +421 949 627 708
Stránkové hodiny utorok a štvrtok od 09.00 do 15.00 hod.

Email: [email protected]
Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.

Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (preukazy o pôvode, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.dogshow.sk.


Usporiadateľ:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava

Všetky práva vyhradené © Slovenská kynologická jednota  2018 ⎮ webmaster