3 INTERNATIONAL DOG SHOWS - 26.-28.10.2018

SKJ SHOWS

Do not miss a unique opportunity!

An exception to the rules of the Slovak beauty champion title. 

On the occasion of the 25th anniversary of the SKJ founding, the SKJ board approved an exception to the rule of the Slovak beauty champion title (adult) for the International dog shows in Bratislava on October 26-28th, 2018 as follows:

A dog/bitch that receives 3x CAC exclusively at the International dog shows in Bratislava held on October 26, 27 and 28, 2018, will be awarded with the Slovak Beauty Champion title (based on an application for a jubilee championship).

The fee for the diploma of the Slovak Beauty Champion title based on this exception is 30€.

This exception is not applicable to any other CAC titles received before or after the given dates, or to combine them in any other way. All 3 CAC titles must be won through the above mentioned weekend. 

SKJ SHOWS
Od 1.1.2018 už nebudú vydávané kartičky CAJC, CAC, res.CAC, BOB, BOS, BOJ.

24/01/2017
U plemien u ktorých nie je štandardom  povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Contact

Slovenská kynologická jednota
Furmanská 9, 84103 Bratislava, SK

Telefón: 0910/707 083, [email protected]

Stránkové dni:
utorok, štvrtok od 13.00 – 15.00

All right reserved © Slovenská kynologická jednota  2018 ⎮ webmaster