Program

Program

Sponzor výstavy

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Výstavné triedy

 • mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov 
 • dorastu 6-9 mesiacov 
 • mladých 9-18 mesiacov 
 • stredná 15-24 mesiacov
 • otvorená od 15 mesiacov
 • pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
 • šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
 • veteránov od 8 rokov
 • čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)

Tituly a čakateľstvá

Súťaže

Vystavovanie šampionátov krásy

Ceny

Prihlasovanie a poplatky

Uzávierky prihlášok: 

 1. termín – 
 2. termín – 
 3. termín – 

Výstavné poplatky

Kontakt

Tel: +421 910 707 083
Stránkové hodiny pondelok a štvrtok od 13.00 do 16.00 hod.

Email: [email protected]

Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.

Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (preukazy o pôvode, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.onlinedogshows.sk


Usporiadateľ:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava