Slovenská Elitná
výstava šteniat
04.04.2020
Slovak Elite Minor Puppy Winner
Slovak Elite Puppy Winner

Oznam

Prezídium SKJ oznamuje,  že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v SR  a prognózu na r. 2020 rozhodlo o zrušení odloženej  Victory show – Šampión šampiónov, Slovenskej Elitnej výstavy šteniat, Junior & Veteran Trophy a Národnej výstavy psov.
Zaplatené výstavné poplatky budú vrátené vystavovateľom.
Ospravedlňujeme sa vystavovateľom za vzniknuté problémy a prajeme všetkým kynológom bezproblémové prežitie tejto ťažkej situácie a veľa zdravia do nasledujúcich dní.

Prezídium SKJ

Záujemcovia o prácu vo výstavnom kruhu vyplňte si dotazník pre personál a odošlite na email: [email protected]

DOTAZNÍK NA STIAHNUTIE 

Od 1.1.2018 už nebudú vydávané kartičky CAJC, CAC, res.CAC, BOB, BOS, BOJ.

24/01/2017
U plemien u ktorých nie je štandardom  povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Kontakt

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Tel: 00421 (0) 910/707083
Stránkové dni: utorok, štvrtok od 13.00 – 15.00

Email: [email protected]

Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.

Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (preukazy o pôvode, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.onlinedogshows.sk