Slovenská Elitná
výstava šteniat
23. február 2019
Slovak Elite Minor Puppy Winner
Slovak Elite Puppy Winner

Generálnym sponzorom výstavy je HIQ – nová generácia super prémiového krmiva pre psov a mačky.

SKJ SHOWS

V online systéme www.onlinedogshows.sk už máte k dispozícii návratku (potvrdenie o prijatí – vstupný list). Nájdete ho po prihlásení sa do online systému pod MENU – VSTUPNÝ LIST.
Vstupný list obsahuje aj katalógové čísla, ktoré si musíte vytlačiť a priniesť so sebou. Na výstave sa vydávať ani tlačiť nebudú! Nebude postačovať preukázať sa vstupným listom v mobilnej aplikácii (v telefóne).

Vstupné 0,-€

Parkovné v zmysle cenníka výstaviska Incheba (neinkasuje organizátor výstavy).

SKJ SHOWS
Od 1.1.2018 už nebudú vydávané kartičky CAJC, CAC, res.CAC, BOB, BOS, BOJ.

24/01/2017
U plemien u ktorých nie je štandardom  povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Tel: 00421 (0) 910/707083
Stránkové dni: utorok, štvrtok od 13.00 – 15.00

Email: [email protected]

Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.

Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (preukazy o pôvode, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.onlinedogshows.sk

 

Všetky práva vyhradené © Slovenská kynologická jednota  2019 ⎮ webmaster